Keuringen bij bedrijven

De keuring van een professionele opslagtank (vb. mazouttank, gastank, …) gebeurt door een erkend milieudeskundige. Deze persoon opereert volgens de principes beschreven in VLAREM II en is erkend door het Departement Omgeving. In dit "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning" (VLAREM) staan alle voorwaarden omtrent het keuren van opslagtanks uitvoerig beschreven. Wij sommen ze kort voor jou op, maar eerst belichten we het belang van een gekeurde tank.

 

Waarom een mazouttank of andere opslagtank keuren?

Er zijn verschillende redenen waarom jouw opslagtank regelmatig gekeurd moet worden. Het niet op tijd laten keuren kan zware gevolgen hebben: niet alleen voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.

 

 • Kans op milieuboetes verhinderen
  Keuringen zijn verplicht volgens VLAREM II, sinds 1 augustus 1995

 • Mogelijkheid tot omgevingsvergunning
  Bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning worden de keuringsattesten van de opslagtanks opgevraagd. Zonder deze attesten wordt geen nieuwe vergunning afgeleverd.

 • Dekking door verzekeringen bij schade 
  Een goedgekeurde opslagtank zorgt er ook voor dat jouw bedrijf in orde blijft met de verzekering van alle installaties (o.a. bij brand- en milieuschade).

 • Goede staat van werking 
  Een keuring van de opslagtanks zorgt ervoor dat alle toebehoren op de goede staat van werking gecontroleerd werden.

 • Positief imago naar stakeholders
  Organisaties die in orde zijn met al hun wettelijk verplichte milieukeuringen trekken sneller grote investeerders aan.

 

Artion bezit de kennis en expertise van alle verschillende wetgevingen en keuringen met betrekking tot technische installaties. Zij zorgen ervoor dat bedrijven in orde zijn met hun keuringen en documenten voor verschillende soorten opslagtanks. Op die manier worden bedrijven volledig ontzorgd. Dit kan gaan van stookolietanks, gastanks, stikstoftanks, … tot zelfs salpeterzuurtanks, zoutzuurtanks en zwavelzuurtanks. Hieronder lichten we de meest voorkomende tankcontroles bij bedrijven toe.

 

 

Algemeen onderzoek versus beperkt onderzoek.

Het algemeen onderzoek omvat het beperkt onderzoek aangevuld met o.a. een dichtheidstest bij ondergrondse tanks en een inwendige inspectie bij bovengrondse tanks. Het beperkt onderzoek omvat o.a. de controle op de goede staat van de overvulbeveiliging; de inzage in alle geldige documenten (omgevingvergunning, conformiteitsattest, indiensttellingsattest, keuringsattesten); controle op aanwezigheid van water en slib; controle van afsluiters, leidingen, pompen, ...; controle van het lekdetectiesysteem; eventuele controle van kathodische bescherming;  ...

Dichtheidstest bij ondergrondse brandstoftanks 

Bij het algemeen 15 jaarlijks onderzoek dient de tank onderworpen te worden aan een dichtheidstest. Er bestaan hiervoor verschillende methodes. Een veelgebruikte methode is de ultrasoondichtheidstest. Eerst worden twee geluidsgevoeilige sensoren in de tank gebracht. Eén sensor wordt in het vloeistofniveau geplaatst en één sensor wordt boven het vloeistofniveau geplaatst. De volledige tank en leidingen worden dan op lichte onderdruk geplaatst. Als er geluid wordt waargenomen, dan wijst dit op een ondichtheid in de tank of de leidingen.   

Inwendige inspectie bij algemeen onderzoek.

Bij het algemeen 20 jaarlijks onderzoek dient bij een tank met een inhoud vanaf 20.000 liter een inwendige inspectie te gebeuren, wanneer het onmogelijk is om alle wanden van de tank te inspecteren (bv. een platte bodem bij een rechtopstaande tank). Hiervoor dient de  tank vooraf leeggemaakt en gereinigd te worden.

Verschil particuliere en professionele gasolietank

Alhoewel in veel gevallen hetzelfde product opgeslagen wordt, bestaat er een verschil in wetgeving wat de keuring van deze tanks betreft. Een particuliere tank mag ook door een erkend stookolietechnicus gecontroleerd worden. De frequentie van deze keuring is voor ondergronds tanks 5 jaar en voor bovengrondse tanks is dit een éénmalige keuring.

 

 

Meest voorkomende tankcontroles bij bedrijven

Een nieuwe opslagtank dient na plaatsing en voor ingebruikname aan een indienststellingsonderzoek te ondergaan.
Daarna moeten de periodieke onderzoeken uitgevoerd te worden, zoals hieronder opgesomd.

 

Gevaarlijke vloeistoffen

 • Brandstoffen
  • Dieseltank ( met verdeelslang)
  • Gasolietank
  • Mazouttank of stookolietank
    
 • Corrosieve stoffen
  • Zwavelzuurtank (vb. bij luchtwassing )
  • Zoutzuurtank (vb. bij waterzuivering)
  • Salpeterzuurtank (vb. bij mestzuivering)
  • ...
    
 • Frequentie keuring
  • Ondergrondse tank
   • Beperkt onderzoek: 2 jaarlijks
   • Algemeen onderzoek: 15 jaarlijks (o.a. dichtheidstest)
   • In waterwingebieden
    • Beperkt onderzoek: jaarlijks
    • Algemeen onderzoek: 10 jaarlijks
  • Bovengrondse tank
   • Beperkt onderzoek: 3 jaarlijks
   • Algemeen onderzoek: 20 jaarlijks

 

Gevaarlijke gassen

 • Samengeperste gassen
  • Persluchthouder bij compressor
    
 • Gevaarlijke gassen
  • Propaangastank 
  • Stikstoftank
  • Zuurstoftank
  • Argontank
  • CO2-tank
  • ...
    
 • Frequentie keuring
  • Ondergrondse tank en bovengrondse tank
   • 5 jaarlijks
   • Bijkomende jaarlijkse controle voor uitmeten van de kathodische bescherming
  • Bovengrondse tank
   • 5 jaarlijks

 

Merkplaat bij tankcontroles

Na iedere controle wordt de opslagtank voorzien van een merkplaat.
Deze merkplaat kan volgende kleur hebben:

 

GROEN

 • Goedgekeurd
  • 3 jaar geldig (bovengrondse tank)
  • 2 jaar geldig (ondergrondse tank)

ORANJE

 • Gebreken kunnen aanleiding geven tot noodsituaties
  • 6 maand geldig

ROOD

 • Afgekeurd
  • De gebreken dienen indien mogelijk opgelost te worden, alvorens de tank opnieuw bijgevuld mag worden.

 

Tot welke klasse behoort jouw mazouttank?

Er zijn verschillende klassen bij de vergunningen die men krijgt na een goedgekeurde mazouttank.
De VLAREM vergunning wordt toegekend door ofwel de provincie ofwel door de gemeente,
afhankelijk van de grootte van de mazouttank.


Klasse I

 • Provinciaal
 • vanaf 500.000 kg
 • grote industriële bedrijven of havenbedrijven
   

Klasse II

 • Gemeente
 • 20.000-25.000 kg
 • vb kmo’s en tankstations
   

Klasse III

 • Enkel melding van 100 kg t.e.m. 20.000 kg