Als bedrijf is het noodzakelijk emissiemetingen uit te voeren op de stookinstallatie. Het is één van de metingen die wordt uitgevoerd tijdens de installatie of het onderhoud van de stookinstallatie.

 CO2 neutraal bedrijf

Er zijn verschillende redenen waarom een emissiemeting belangrijk is. Enerzijds wil je voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor bedrijven, anderzijds wil je nagaan of jouw installatie werkt volgens de garanties van de leverancier. Tot slot wordt het steeds belangrijker voor eindklanten om samen te werken met klimaatneutrale organisaties. Bedrijven die streven naar CO2-neutraliteit zien dus voordelen op verschillende vlakken

 

 • Ecologisch
 • Financieel
 • Marketing & imago

 

Emissiemeting tijdens technisch onderhoud

Een emissiemeting is één van de onderdelen bij het periodieke onderhoud van de stookinstallatie. De onderhoudsfrequentie wordt bepaalt naargelang het gebruik, het type machine en de voorgeschreven wetgeving. De meeste onderhouden worden jaarlijks uitgevoerd. Sommige installaties vragen evenwel meer frequente onderhoudscontroles, bijvoorbeeld in zwaardere industrie

Bij slecht onderhouden toestellen is de CO2-uitstoot vaak te hoog. Daarenboven worden voorgeschreven limieten almaar strenger, waardoor de kans op boetes verhoogt. De overheid heeft aangegeven in het Klimaatplan een CO2-reductie van 49% te verwezenlijken tegen 2030. Om die reden zal de regering meer inzetten op regelmatige controles.

Onderhoud stookinstallatie

Een goed onderhouden stookinstallatie betekent ook minder bedrijfsrisico’s. Zo voorkom je proactief financiële onzekerheden en onveilige situaties.

1. Eerst en vooral vermijd je zware overheidssancties, zoals CO2-boetes.

2. Installaties die regelmatig onderhouden worden verbruiken minder. Op die manier kan je jouw energieverbruik beter controleren.

3. Een regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat jouw installaties veilig opereren. Slecht onderhouden stookinstallaties verhogen de kans op brandgevaar en explosies. Steven Demeyer, erkend technicus en partner van Artion, getuigt:

 

“Enkele jaren geleden ging er een magazijn in rook op, doordat de installatie niet goed onderhouden was. Er bleef een resterende gloei achter in de installatie, met serieuze gevolgen van dien. Slecht onderhouden toestellen hebben bovendien geen keuringsattesten, waardoor de verzekering slechts een miniem percentage zal dekken.”

 

 

4. Ook dient de stookplaats zelf (> 70kW) gekeurd te worden volgens de huidige veiligheidsnormen. Verouderde stookplaatsen kunnen immers giftige gassen opstapelen en leiden tot explosiegevaar. Na de gasexplosie in Gellingen (2004) werd de wetgeving hieromtrent grondig bijgestuurd. Er wordt gecontroleerd op

 

 • Brandwerendheid van deuren en wanden 
 • RF-waarden
 • Veilige rookgasafvoer en gastoevoer
 • De leidingen (traject, verbindingstechnieken en materiaalsoorten)

 

 

5. Periodieke onderhouden brengen proactief zaken aan het licht, waardoor jouw bedrijf geen onverwachte budgetteringstekorten heeft.

6. Tot slot verlengt een optimaal beheer van de stookinstallaties de levensduur van jouw machines.

Beheer en onderhoud technische installaties

Als overkoepelend keurings- en onderhoudsbedrijf brengt Artion onder andere jouw emissiemetingen in kaart. Artion zorgt in het algemeen voor het tijdig en correct opvolgen van al jouw technische keuringen en onderhouden. Dit geldt voor zowel stookinstallaties, koelinstallaties, gasinstallaties, mazouttanks ...

Op die manier heb je als bedrijf slechts één aanspreekpunt nodig, in plaats van verschillende (onder)aannemers. Artion clustert technische expertise voor keuringen, onderhoud en depannages overheen verschillende disciplines. Zij staan garant voor het beheer en onderhoud van de volgende bedrijfsinstallaties:

 

 • Installaties voor hoog- en laagspanning

 • Drukvaten voor perslucht, compressoren

 • Verdeelinstallaties

 • Bovengrondse en ondergrondse tanks

 • Verwarming, airconditioning, ventilatie van industriële en tertiaire gebouwen

 • Keuring van brandblusapparaten

 

 

Benieuwd of Artion ook jouw bedrijf kan ontzorgen?

Neem contact op met Artion voor een vrijblijvende afspraak.